Skontaktuj się z nami


Jak możemy pomóc?

Jeśli potrzebujesz pomocy, lub masz sugestie na temat naszych produktów, zapraszamy do kontaktu:

Biuro obsługi klienta

Telefon: +48 71 750 90 98
E-mail
Pon-Pt: 09.00-15.00

Adres

inkBOOK Europe (dawniej Arta Tech Paweł Horbaczewski)
Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
REGON: 386806913 | NIP: 8971882171. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej; Wydział VI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000855695. Kapitał zakładowy: 100 000 zł wpłacony w całości. BDO: 000014451