Jak możemy Ci pomóc?

Jeśli potrzebujesz pomocy, lub masz sugestie na temat naszych produktów, zapraszamy do kontaktu:

Biuro obsługi klienta

Telefon: +48 71 750 90 98

Pon-Pt: 09.00-15.00

Adres:

inkBOOK EUROPE SP.Z O.O. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wroclaw, Polska

REGON: 386806913 | NIP: 8971882171. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej; Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855695. Kapitał zakładowy: 100 000 zł wpłacony w całości. BDO: 000014451