Projekty Unijne

TYTUŁ PROJEKTU:
Opracowanie i rozwój rodziny e-czytników inkBOOK wykorzystujących technologię papieru elektronicznego na potrzeby zdefiniowanych grup odbiorców.
NR PROJEKTU: RPDS.01.02.01-02-0127/15
WARTOŚĆ PROJEKTU:
Całkowita wartość projektu wynosi 2.520.304,80 PLN.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
1.386.360,00 PLN, w tym pomoc de minimis 111.456,00 PLN

TYTUŁ PROJEKTU:
Opracowanie długoterminowej kompleksowej strategii biznesowej dla firmy Arta Tech.
NR PROJEKTU: RPDS.01.04.01-02-0161/17
WARTOŚĆ PROJEKTU:
Całkowita wartość projektu wynosi 40.000,00 PLN.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
34000,00 PLN.

 

 

TYTUŁ PROJEKTU:
„Opracowanie terminali z ekranem wykonanym w technologii E Ink, przystosowanych do transmisji danych z urządzeń bazowych”,
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Działanie 1.1 Projekty B+R Przedsiębiorstw – Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0119/18-00
WARTOŚĆ PROJEKTU:
5 638 771,54 PLN

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
3 864 414,16 PLN

 

 

TYTUŁ PROJEKTU:
Projekt poir. 03.03.03-02-0127/19 W ramach poddziałania 3.3.3 wsparcie MŚP w promocji marek produktowych -Go to Brand w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
TYTUŁ PROJEKTU:
Promowanie marki produktowej inkBOOK na rynkach zagranicznych w programie branżowym IT/ITC
WARTOŚĆ PROJEKTU:
285.000 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
213.750 PLN