Kontakt


Jak możemy pomóc?

Jeśli potrzebujesz pomocy, lub masz sugestie na temat naszych produktów, zapraszamy do kontaktu:

Biuro obsługi klienta, zapytania ofertowe

Telefon: +48 71 750 90 98
Pon-Pt: 09.00-15.00

Adres

inkBOOK EUROPE SP. Z O.O. (dawniej Arta Tech Paweł Horbaczewski) ul. Rybacka 9, 53-656 Wroclaw, Poland REGON: 386806913 | NIP: 8971882171. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej; Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855695. Kapitał zakładowy: 100 000 zł wpłacony w całości. BDO: 000014451. 
Rybacka 9
53-656 Wrocław