inkBOOK LUMOS


AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA

Najnowsza wersja oprogramowania to v2.4.0.

AKTUALIZACJA POPRZEZ OTA

  1. Jeśli Twoje urządzenie nie jest połączone z Internetem, wybierz opcję "Połączenie internetowe", wybierz sieć Wi-Fi i wprowadź dane, do których chcesz uzyskać dostęp.

  2. Kliknij ikonę "Ustawienia" w menu "Aplikacje" na pasku aplikacji lub na pasku stanu. Wybierz podstronę "Ustawienia zaawansowane", a następnie - "Informacje o inkBOOK".

  3. Na podstronie "O inkBOOK" wybierz opcję "Aktualizacja systemu".

  4. Następnie, na ekranie "Aktualizacja systemu", kliknij przycisk "Sprawdź teraz".

  5. Dostępność aktualizacji będzie sprawdzana automatycznie.

  6. Jeśli jakiekolwiek aktualizacje nie będą dostępne, zobaczysz komunikat "Aktualna wersja jest najnowsza!".

  7. Jeśli aktualizacja będzie dostępna, system zostanie automatycznie zaktualizowany

  8. Zalecamy podłączenie urządzenia do źródła zasilania lub komputera podczas pobierania i instalowania aktualizacji, aby upewnić się, że ma wystarczającą moc do aktualizacji.

 Aktualizację można też pobrać tutaj.