• Sposoby płatności

Płatności
 1. Użytkownik może dokonywać płatności, za zakupy dokonywane w Serwisie za pomocą karty płatniczej (VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), błyskawicznego przelewu bankowego, zwykłego przelewu bankowego, portfeli cyfrowych (np. PayPal). Użytkownik może dokonywać płatności również za pomocą kodów, które może nabyć od podmiotów współpracujących z Administratorem. Zasady nabywania oraz korzystania z tych kodów, w tym ograniczenia czasowe wykorzystania kodów, określają regulaminy serwisów prowadzonych przez te podmioty. Płatności za pomocą kodów mogą służyć do nabycia określonych usług lub produktów dostępnych w serwisie bezpośrednio. Użytkownik dokonuje przelewu kwoty wskazanej w Serwisie, przed otrzymaniem Produktu (przedpłata). Serwis nigdy nie wymaga podawania loginu i hasła do konta w bankowości internetowej.
 2. Obsługę płatności w tym obsługą kart płatniczych, realizuje firma PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 3. Celem dokonania płatności za pomocą karty płatniczej Użytkownik może zalogować się na swoim koncie w Serwisie, złożyć zamówienie i wybrać odpowiednią formę płatności.
 4. Zakup za pomocą karty płatniczej wymaga następujących danych (Dane Karty), których podanie jest konieczne do dokonania płatności za pomocą karty płatniczej:
  1. Imię, 
  2. Nazwisko,
  3. numer karty,
  4. data ważności karty,
  5. kod CVC.
  6. dodatkowe zazbezpieczenie wydawcy karty
 1. Dane Karty przekazywane są Realizatorowi płatności..
 2. Dane Karty nie są zapisywane w Serwisie Administratora. Użytkownik oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Realizatora.
 3. W przypadku dokonania przez Użytkownika pierwszej płatności, system Realizatora płatności zapamiętuje niezbędne Dane Użytkownika i umożliwia Użytkownikowi dokonania płatności bez ponownego podawania Danych.
 4. W przypadku podania przez Użytkownika Danych Karty bez jednoczesnego dokonania zakupu, po przekazaniu Danych Karty do Realizatora, na przypisanym do karty rachunku Użytkownika dokonywana jest automatyczna blokada kwoty 1 złoty. Blokada jest konieczna, aby system Realizatora mógł zidentyfikować Użytkownika i umożliwić dokonywanie przyszłych zakupów bez potrzeby ponownego wpisywania Danych przez Użytkownika. Blokada wygasa automatycznie w terminie kilku dni.
 5. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Użytkownika Danych Użytkownika lub Danych Karty osobie trzeciej, ani posłużenia się takimi Danymi i Danymi Karty przez osobę trzecią, a w szczególności poprzez udzielenie przez Użytkownika dostępu do konta w Serwisie osobie trzeciej.
 6. W przypadku zakupów dokonywanych przy użyciu urządzeń mobilnych zakupy mogą być dokonywane w inne dostępne na platformie  sposoby.
 7. W przypadku zwrotów przy płatnościach kartami płatniczymi zwrot jest dokonywany na rachunek karty, chyba, że Realizator określa inaczej.